Vračilo blaga in reklamacije

Podjetjem, samostojnim podjetnikom in drugim pravnim osebam omogočamo vračilo artiklov v okviru garancijskih pogojev. Kupec mora vse reklamacije v zvezi z dobavo in kvaliteto dobavljenega blaga sporočiti najkasneje naslednji dan po prejemu. Reklamacije glede dobavljene opreme se vršijo skladno z veljavno zakonodajo (Obligacijski zakonik) in drugimi predpisi, ki urejajo to področje. Kupec mora kupljeno blago vrniti v zakonsko predpisanem roku s predhodnim dogovorom s prodajalcem. Vrnjeno blago in embalaža morata biti v brezhibnem stanju. Izdelek ne sme biti uporabljen in embalaža ne sme biti odprta. Prodajalec sam presodi ali je izdelek v primernem stanju za vračilo.