OBRAZEC ZA UMIK SOGLASJA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Vračilo blaga

 

Kupec – fizična oseba, ima možnost, da v roku 14 dni od nakupa v spletni trgovini www.zelinka.si oziroma od prejema izdelka, odstopi od pogodbe brez navedbe razloga in vrne izdelek.  Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu pogodbe. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Potrošnik nosi strošek vračila blaga. Potrošnik ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja prodajalec.  V primeru odstopa od pogodbe, prodajalec kupcu vrne kupnino v 14 dneh od prejema odstopne izjave kupca. Prodajalec vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Prodajalec ima pravico vračilo kupnine zadržati do prevzema vrnjenega blaga. "

Reševanje sporov

"Kupec se v primeru napak pri pošiljanju ali na dobavljenem blagu obrne najprej na prodajalca neposredno, s pritožbo. Prodajalec nato, v primernem času, glede na naravo problema, kupcu odgovori tako, da pritožbo zavrne ali potrdi ter ponudi možne rešitve zadeve.
V kolikor stranki spora ne moreta rešiti preko pritožbe, z medsebojnim sporazumevanjem, je za spore pristojno sodišče ustrezne pristojnosti v Ljubljani.
V skladu z 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju sporov (ZIsRPS) Zelinka d. o. o. ne priznava pristojnosti izvajalcev IRPS za reševanje potrošniškega spora, ki ga kupec lahko sproži v skladu s tem zakonom. Pritožbo lahko kupec vloži tudi na EU platformi za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). "