Garancija velja samo s potrjenim garancijskim listom in računom.
Popravilo se opravi glede na opis napake, ki ga poda stranka. (Opis "ne deluje" podaljša diagnostiko in čas popravila).
Stroške popravila se zaračuna tudi v primeru, ko popravilo ni dokončno opravljeno zaradi nezmožnosti popravila.
V primeru, da diagnostika ne pokaže napake na izdelku v garanciji, se stranki zaračuna stroške diagnostike, ter ostale nastale stroške (potni stroški, poštnina).
V primeru, da se pri diagnostiki ugotovi da okvara ni predmet garancije, se stranki zaračuna stroške diagnostike, ter ostale nastale stroške (potni stroški).
V primeru, da se stranka ne odloči za popravilo, se za pregled enote zaračuna strošek diagnostike po veljavnem ceniku storitev ZELINKA d.o.o..
Garancija za opravljeno delo in vgrajene komponente je 3 mesece od popravila, oziroma kolikor določa proizvajalec komponente, ki je bila zamenjana.
Zelinka d.o.o. ne odgovarja za podatke, ki se nahajajo na trdih diskih in ostalih spominskih medijih.
V primeru, da stranka ne prevzame oz. ne zahteva vračila opreme v 60ih dneh od dneva obvestila o končanem servisu, blago preide v last družbe Zelinka d.o.o.
Servis družbe Zelinka d.o.o. vam zagotavlja zaupnost vaših podatkov.
Garancija ne velja na programsko opremo in okvaro le-te.
Dodatne opravljene storitve, ki so potrebne za popravilo, bodo obračunane po veljavni ponudbi, oziroma po ceniku storitev ZELINKA d.o.o..
Račun za servis je potrebno plačati pred prevzemom blaga.